--- JZD Agrokombinát Slušovice ---


JZD Slušovice, později přejmenované na Agrokombinát Slušovice (JZD DAK), bylo jednotné zemědělské družstvo v někdejší střediskové obci, dnešním městě Slušovice, které svou úspěšností proslulo jako „socialistický zázrak“. Vznik JZD Slušovice spadá do roku 1952. Již od roku 1963 stál v čele družstva František Čuba, který postupně družstvo dovedl k celonárodnímu věhlasu. Ve Slušovicích se pracovníci zabývali nejen zemědělstvím, ale výrobou počítačů apod.


TNS HC 08

TNS HC 16

TNS SL 64

TNS SL 64 (jiný)

Agrosystem

TNS AT

TNS AT (2)