ZPA Čakovice - ADT 4700.1


Souběžně s vývojem počítačů řady SMEP byl ve VÚMS otevřen národní projekt vývoje minipočítačů řady ADT 4000.Koncepce minipočítačů řady ADT 4000 prakticky kopírovala minipočítače Hewlett Packard řady 2100 včetně jejich programového vybavení.V rámci uvedeného projektu byly ve VÚMS vyvinuty a v ZPA Čakovice postupně vyráběny minipočítače s označením ADT 4100, ADT 4300, ADT 4500 a ADT 4700. Vzhledem k vysoké provozní spolehlivosti a dobrému programovému vybavení byly hojně využívány zejména k řízení výrobních linek, obráběcích center, měřících, diagnostických a grafických systémů a v neposlední řadě typ ADT 4500 sloužil jako číslicová část hybridního počítače ADT 7000. Hojně byly využívány i v armádě a to jak ve stacionárním tak mobilním provedení.V 80 letech byla do výzbroje armády postupně zavedena řada malých mobilních počítačů pod označením MOMI (konkrétně MOMI 1, MOMI 2 a MOMI 3), postavených na bází minipočítačů ADT 4300, ADT 4500 a ADT 4700.Soupravy MOMI 2 a MOMI 3 již umožňovaly výstavbu terminálových sítí v polních podmínkách.

- TECHNICKÁ DATA -

Země

ČSSR

Vyráběn od

1988

BIT:

8

Proc.-MHz

....

RAM-ROM

....

Rozměry

....

Hmotnost

....

Typ

Profesionální

Více fotek ZDE

Předchozí

Další