sanyo_wavy2_pred.jpg, 111kB sanyo_wavy2_spod.jpg, 119kB sanyo_wavy2_spod2.jpg, 95kB sanyo_wavy2_stitek.jpg, 81kB sanyo_wavy2_vrch.jpg, 102kB sanyo_wavy2_vrch2.jpg, 87kB sanyo_wavy2_vzad.jpg, 80kB sanyo_wavy2_vzadu.jpg, 103kB sanyo_wavy2_detail.jpg, 88kB sanyo_wavy2_detail2.jpg, 84kB