Společnost IBM (International Business Machines Corporation) sídlí v Armonku v New Yorku a patří mezi největší společnosti na světě. V počátcích své existence, dlouho před vytvořením prvních elektronických počítačů, se společnost jmenovala Computing Tabulating Recording a zabývala se předmětů denní potřeby jako vah, automatických kráječů, hodin pro kontrolu pracovní doby a rozličného dalšího vybavení. V roce 1924 už jako IBM začala s výrobou zařízení na zpracování děrných štítků pro účetní a statistické účely. V 60. letech se zapojila do výroby sálových a v 80. letech osobních počítačů.

12. srpna 1981 byly firmou IBM uvedeny na trh IBM PC kompatibilní (PC – Personal Computer) osobní počítače jako odpověď na úspěch firmy Apple. Počítače PC se velmi rychle staly nejrozšířenějším typem mikropočítačů na trhu spotřební elektroniky, protože firma zveřejnila zcela volně technickou dokumentaci a došlo k velmi rychlému rozvoji výroby laciných klonů, což byly identicky funkční počítače jiných výrobců. IBM chtěla licencovat BIOS počítače, ale tuto možnost záhy ztratila díky legálně provedenému reverznímu inženýrství pomocí kterého mohl být do PC umístěn BIOS levnějších výrobců beze ztráty kompatibility (tj. možnosti bezproblémového provozování software).

Úspěch počítačů PC byl způsoben jejich nízkou cenou a vysokou mírou kompatibility i přes to, že z technického hlediska byl návrh PC jednoduchý až zastaralý, k dispozici byly pouze velmi nedokonalé operační systémy bez grafického uživatelského prostředí a též nedokonalé uživatelské programy.

zpět